Toespraak Burgemeester

Foto’s Veteranendag Den Helder 2016

Toespraak Burgemeester

Geachte veteranen, dames en heren, schout-bij-nacht Kramer,

Hartelijk welkom. Goed u allen hier te zien. Voor de zevende maal vindt de Helderse Veteranendag plaats, als eerbetoon aan onze veteranen, onze militairen. Net als vorig jaar wordt u op uiterst gastvrij wijze ontvangen door de Veteranencommissie Den Helder en hotel Den Helder, hartelijk dank hiervoor.

Afgelopen maandag bevond ik mij, bij gelegenheid van de 15 augustus herdenking, eveneens onder veteranen.  Het einde van de Tweede Wereldoorlog, de capitulatie van Japan en alle gevallenen in Zuid Oost Azië, werd bij de Vijfsprong herdacht. Stichting 15 augustus Herdenking Den Helder, familie, betrokkenen, veteranen en andere belangstellende vormden in gezamenlijkheid een mooie herdenking. Voor aanvang van de ceremonie trok het monument ‘Voor hen die vielen’ mijn aandacht.

Het vrouwenfiguur, de liggende man en het kind vormen een belangrijke symboliek. Met een licht gevoel voor metafoor is de gedachte van de kunstenaar te begrijpen. Een verdieping leert een specifieker beeld. Het vrouwenfiguur staat symbool voor het Nederlandse volk. Aan haar voeten ligt een mannenfiguur bedekt met de Nederlandse vlag als symbool voor de gevallenen. Het kind dat beschermd wordt door de vrouw en een gedeelte van de vlag optilt straalt hoop voor de toekomst en de nieuwe generatie uit.  De toekomst waarvoor het offer van de man werd gebracht.

Een prominent en belangrijk monument in onze stad. Een monument met waarde en een verhaal. Net als dat u, de veteraan, eigenlijk een monument bent. Een monument met waarde en een verhaal. Het monument ‘Voor hen die vielen’ heeft een verbindend karakter. Het brengt ons niet alleen samen op belangrijke momenten, zoals op 4 mei en 15 augustus, maar verbindt bovendien scholieren, door adoptie van het monument, met uw verhalen. Verhalen van Veteranen. Verhalen voor toekomstige generaties.

Veelvuldig wordt benadrukt hoe belangrijk het is deze verhalen te delen en te blijven vertellen.

Het is belangrijk om het belang en betekenis van uw werk dat u verricht en verrichtte uit te dragen. Dat dient gehoord te worden. Daarbij gaat het niet alleen om de ernst en het belang van uw situatie toen. Ook het kameraadschap, het wij-gevoel, het vertrouwen voor elkaar, populair gezegd het team.

Onder uw omstandigheden is de vorming naar een eenheid, een samenspan, een team essentieel. Dat kreeg u mee in uw vorming en opleiding. Ver van huis, 24 uur per dag  onder uiterst bijzondere omstandigheden met elkaar, versnellen en versterken dit proces. Uit uw verhalen maak ik op dat uw peloton, uw team, uw buddy een onderdeel van uw bestaan is geworden. Samen heeft u meer bereikt en samen bereikt u meer.

Onlangs zag ik de nieuwe wervingsreclame van de infanterie van de Landmacht waarin mooi is vormgegeven en benoemd hoe essentieel deze samenwerking is. De kracht zit niet in reactiesnelheid, bepantsering, hightech. Het is iets anders: Een ander helpen, als je er zelf doorheen zit. Vertrouwen op iemand, die vertrouwt op jou. Voor elkaar opkomen. De kracht zit in de eenheid, het team.

Deze woorden heb ik geleend uit de reclame, maar ik benoem ze hier graag. Omdat dat is waarom ik u onder andere zo bewonder.

Het is dan ook belangrijk dat u dat onderdeel van uw verhaal ook blijft vertellen. Dat u samen heeft gestreden en geleden. Maar ook gelachen, gekaart, gedronken en misschien wel tegelijkertijd naar dezelfde dame of heer heeft gekeken. Dat is ook onderdeel van uw leven als militair. Mede dankzij deze schijnbare  futiliteiten naast uw intensieve en emotioneel beladen werk, vormt u dat team dat op unieke wijze opereert. En over samenwerken valt altijd veel te leren, uw verhalen helpen daarbij.

Het is het daarom goed u hier vandaag weer samen te zien. Op mij komt u over als het team van veteranen van de stad met ruim tweeduizend veteranen: Den Helder. Goed dat u hier bijeen komt.

Ik wens u een prachtige middag toe.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.