Veteranendag gepland op 19 aug 2022

We hebben meer nieuws  over de lokale veteranendag van dit jaar. Er is  overleg met allerlei mensen geweest en we kunnen u berichten dat we aan de gang zijn met het organiseren 19 augustus 2022 willen we deze  happening laten plaatsvinden. in Hotel Den Helder.  Zet het in uw agenda
Er moet nog heel wat geregeld worden maar er is nog tijd.
Binnenkort kunt u zich opgeven via deze site of als u dat niet wilt via een kaart die u ontvangt via de gemeente. Daarna ontvangt u een uitnodigingskaart die als toegangskaart zal dienen (deze moet u zeker bewaren om toegang te krijgen. Deze gegevens worden met het veteraneninstituut gecheckt

We zijn van plan om de inloop te laten plaatsvinden vanaf 14:00 uur.  Om 15:00 uur gaan de deuren dicht i.v.m enkele vaststaande  plichtplegingen. De bijeenkomst zal tot ongeveer 20:00 uur duren.

Wij hopen ook dat actieve veteranen aanwezig willen zijn.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.