Opgeven Lokale Veteranendag Den Helder kan digitaal tot 27 juli 23:59 uur.

Opgave voor de lokale veteranendag Den Helder is mogelijk tot 27 juli 23:59 uur. De uitnodigingsbrieven worden de 23ste juni verstuurd, maar u kunt zich al geruime tijd digitaal opgeven Rechts van dit bericht staat de klok welke aangeeft hoelang het nog duurt tot de Veteranendag op 23 aug 2024.

https://www.veteranendagdenhelder.nl/aanmelden/

Waarom een sluitingsdatum voor inschrijving? Uw namen worden gecontroleerd met het Veteranen Instituut en de gemeente Den Helder, waarna de toegangskaarten worden verstuurd.