Toespraak Burgemeester

Foto’s Veteranendag Den Helder 2016

Toespraak Burgemeester

Geachte veteranen, dames en heren, schout-bij-nacht Kramer,

Hartelijk welkom. Goed u allen hier te zien. Voor de zevende maal vindt de Helderse Veteranendag plaats, als eerbetoon aan onze veteranen, onze militairen. Net als vorig jaar wordt u op uiterst gastvrij wijze ontvangen door de Veteranencommissie Den Helder en hotel Den Helder, hartelijk dank hiervoor.

Afgelopen maandag bevond ik mij, bij gelegenheid van de 15 augustus herdenking, eveneens onder veteranen.  Het einde van de Tweede Wereldoorlog, de capitulatie van Japan en alle gevallenen in Zuid Oost Azië, werd bij de Vijfsprong herdacht. Stichting 15 augustus Herdenking Den Helder, familie, betrokkenen, veteranen en andere belangstellende vormden in gezamenlijkheid een mooie herdenking. Voor aanvang van de ceremonie trok het monument ‘Voor hen die vielen’ mijn aandacht.

Het vrouwenfiguur, de liggende man en het kind vormen een belangrijke symboliek. Met een licht gevoel voor metafoor is de gedachte van de kunstenaar te begrijpen. Een verdieping leert een specifieker beeld. Het vrouwenfiguur staat symbool voor het Nederlandse volk. Aan haar voeten ligt een mannenfiguur bedekt met de Nederlandse vlag als symbool voor de gevallenen. Het kind dat beschermd wordt door de vrouw en een gedeelte van de vlag optilt straalt hoop voor de toekomst en de nieuwe generatie uit.  De toekomst waarvoor het offer van de man werd gebracht.

Een prominent en belangrijk monument in onze stad. Een monument met waarde en een verhaal. Net als dat u, de veteraan, eigenlijk een monument bent. Een monument met waarde en een verhaal. Het monument ‘Voor hen die vielen’ heeft een verbindend karakter. Het brengt ons niet alleen samen op belangrijke momenten, zoals op 4 mei en 15 augustus, maar verbindt bovendien scholieren, door adoptie van het monument, met uw verhalen. Verhalen van Veteranen. Verhalen voor toekomstige generaties.

Veelvuldig wordt benadrukt hoe belangrijk het is deze verhalen te delen en te blijven vertellen.

Het is belangrijk om het belang en betekenis van uw werk dat u verricht en verrichtte uit te dragen. Dat dient gehoord te worden. Daarbij gaat het niet alleen om de ernst en het belang van uw situatie toen. Ook het kameraadschap, het wij-gevoel, het vertrouwen voor elkaar, populair gezegd het team.

Onder uw omstandigheden is de vorming naar een eenheid, een samenspan, een team essentieel. Dat kreeg u mee in uw vorming en opleiding. Ver van huis, 24 uur per dag  onder uiterst bijzondere omstandigheden met elkaar, versnellen en versterken dit proces. Uit uw verhalen maak ik op dat uw peloton, uw team, uw buddy een onderdeel van uw bestaan is geworden. Samen heeft u meer bereikt en samen bereikt u meer.

Onlangs zag ik de nieuwe wervingsreclame van de infanterie van de Landmacht waarin mooi is vormgegeven en benoemd hoe essentieel deze samenwerking is. De kracht zit niet in reactiesnelheid, bepantsering, hightech. Het is iets anders: Een ander helpen, als je er zelf doorheen zit. Vertrouwen op iemand, die vertrouwt op jou. Voor elkaar opkomen. De kracht zit in de eenheid, het team.

Deze woorden heb ik geleend uit de reclame, maar ik benoem ze hier graag. Omdat dat is waarom ik u onder andere zo bewonder.

Het is dan ook belangrijk dat u dat onderdeel van uw verhaal ook blijft vertellen. Dat u samen heeft gestreden en geleden. Maar ook gelachen, gekaart, gedronken en misschien wel tegelijkertijd naar dezelfde dame of heer heeft gekeken. Dat is ook onderdeel van uw leven als militair. Mede dankzij deze schijnbare  futiliteiten naast uw intensieve en emotioneel beladen werk, vormt u dat team dat op unieke wijze opereert. En over samenwerken valt altijd veel te leren, uw verhalen helpen daarbij.

Het is het daarom goed u hier vandaag weer samen te zien. Op mij komt u over als het team van veteranen van de stad met ruim tweeduizend veteranen: Den Helder. Goed dat u hier bijeen komt.

Ik wens u een prachtige middag toe.

Update 5 Veteranendag 2016 Den Helder

De eerste toegangskaarten zijn al op de deurmat gevallen of in de brievenbus beland.
Over ruim een week of twee vangt de Veteranendag Den Helder aan op 19 aug om 15:00 uur.
De  organisatie is in kannen en kruiken.

Het beloofd een fijne bijeenkomst te worden waar we onze veteranen eren.
Wij hopen u daar te verwelkomen.
Tot dan!

 

De inschrijving is gesloten

Gisteren 9 juli was de sluiting voor de inschrijving via deze site. De sluiting van inschrijving via de schriftelijke uitnodiging is 10 juli. Dat geeft ons de tijd om de schriftelijke opgaven en die via de site binnengekomen zijn, naast elkaar te leggen. Bevestiging van uw deelname wordt u uiterlijk 12 augustus 2016 toegestuurd.

Ondertussen gaan de voorbereidingen voor 19 augustus gewoon door. Wij kunnen rekenen op medewerking van alle kanten. Het beloofd een leuke bijeenkomst te worden met de gelegenheid om bij te praten en herinneringen op te halen. Tot 19 augustus

Update 4 Veteranendag 2016 Den Helder

Voor alle duidelijkheid.

De Veteranendag Den Helder 2016 is voor veteranen woonachtig in de gemeente Den Helder.
De sluitingsdatum voor opgave is 9 juli op de site en 10 juli als u reageert via de opgestuurde uitnodiging tot opgave.
Hierna worden de opgaven gecontroleerd met het Veteranen Instituut en de gemeentelijke administratie.
Tussen 10 juli en 19 augustus wordt u zo snel mogelijk de officiële uitnodiging voor 19 augustus toegestuurd.

Update 3 Veteranendag 2016 Den Helder

De inschrijving voor de Veteranendag Den Helder 2016 staat open voor Helderse veteranen van alle defensie-onderdelen. Helderse veteranen zijn woonachtig  in de gemeente Den Helder en zullen door zorg van de gemeente, een uitnodiging ontvangen op het huisadres. Deze adressen worden beschikbaar gesteld door het Veteranen Instituut vanuit het Veteranen Registratie Systeem. U zult binnenkort een uitnodiging op de deurmat vinden. Als u aanwezig wilt zijn bij deze Veteranendag dan zien wij uw ingevulde antwoordbrief graag retour voor 10 juli 2016.

U kunt zich ook digitaal inschrijven!
Klik dan op het plaatje hieronder om u op te geven als deelnemer

Ja ik kom

De digitale inschrijving via deze site sluit op 9 juli 2016 (oftewel vóór 10 juli zoals genoemd op de schriftelijke uitnodiging die u ook ontvangt, maar niet hoeft in te vullen als u dat al via de site heeft gedaan).
Bevestiging van uw deelname wordt u uiterlijk 12 augustus 2016 toegestuurd.

Het programma voor 19 augustus 2016 ziet er als volgt uit

15.00 : Aanvang veteranendag

16.00 : Diverse toespraken

16.15 : Bar open

17.30 : Aanvang warme hap

19.00 : Keuken gesloten

20.00 : Einde bijeenkomst