Veteranendag 2015 was een succes

Ilse Molijn heeft foto’s genomen van de veteranendag

 

Foto’s 2015

Toespraak Burgemeester Schuiling

Geachte veteranen, dames en heren, schout-bij-nacht Bekkering,

Hartelijk welkom. Goed u allen hier te zien. Op de laatste zaterdag van de maand juni is sinds 2005 de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Inmiddels een prachtige traditie.  Vandaag organiseert de Veteranen commissie Den Helder voor u de zesde editie van de Helderse Veteranendag. Een goed initiatief. Op deze manier kunnen wij onze lokale veteranen bedanken. In Den Helder  wonen en werken ruim tweeduizend veteranen. Mannen en vrouwen. Jong en oud. En ik zie dat velen hier aanwezig zijn. U bent in grote getalen gekomen. Dat zegt iets over de verbondenheid met elkaar en de verbondenheid met Defensie.

 

Wij bedanken u vandaag voor uw inzet. Uw inzet in dienst van de vrede, waardoor u de welverdiende status van veteraan bezit. Een status die erkenning en waardering verdient.
Sinds 1940 hebben ruim 650.000 militairen gediend  in drie oorlogen en bijna honderd vredesmissies. Afrika, Azië, Europa, het Midden-Oosten, Midden-Amerika en in de Tweede Wereldoorlog, overal is Nederlandse inzet geweest. U bent daar onderdeel van. U heeft het Koninkrijk gediend. In oorlogsomstandigheden, tijdens vredesmissies en daarmee overeenkomende situaties. Dat heeft van vele grote offers gevraagd. Lichamelijk, maar ook geestelijk. Daarvoor verdient u erkenning en waardering.

Op de website van de nationale Veteranendag lees ik dat veteranen deze zomer en de komende herfstvakantie gratis toegang krijgen tot Duinrell en dat uw kinderen met korting naar binnen mogen. Nationaal zijn er meer van dergelijke acties om de waardering voor onze veteranen uit te spreken. Ook lokaal zijn er initiatieven. Uw toegangsbewijs levert namelijk een mooie korting op bij een besteding bij VakantieXperts Arno. Goed te zien dat de waardering voor u als veteraan steeds meer vormen krijgt.

Die waardering die verdient u als veteraan, we beseffen dat de wereld er anders uit zou zien zonder u. Een meerderheid van u heeft inmiddels het uniform uitgedaan. U blijft  echter militair, dat gevoel verandert volgens mij niet. U bent veteraan. Wees trots op het goede werk dat u heeft verricht. Samen met uw maten. Uw maten waarmee u vandaag samen bent. Waarmee u verhalen, herinneringen, ingrijpende ervaringen en verdriet deelt.

U ziet vandaag bekenden, kennissen en vrienden. Bij uw organisatie, Defensie, werken fantastische mensen. De loyaliteit en het kameraadschap is uniek. U heeft heftige dingen meegemaakt. Het zorgt voor bijzondere vriendschappen. Ook ziet u veteranen die u niet kent. Toch voel ik verbondenheid tussen iedereen. Ook met diegene die elkaar niet kennen. U heeft onder dezelfde omstandigheden gediend. Soortgelijke stress ervaren. Kortom u weet hoe het is. Dat schept een band.

Ik vind dat fantastisch om te zien. De verbondenheid en ook de trots die u uitstraalt.

Als burgemeester ken ik uw inzet, uw missies, uw optreden, uw moed. Ik ken ze van uw verhalen, van uw herinneringen. Bij herdenkingen, medaille uitreikingen en dagen als deze hoor ik uw bijzondere en soms heftige verhalen. Ik mis echter de ervaring die u heeft opgedaan. U begrijpen zoals uw kameraden dat kunnen, kan ik niet. U begrijpt elkaar, daar zijn geen woorden voor nodig.

Uw gezin en familie, die vaak lange periodes op u heeft moeten wachten als u op missie was en in oorlogssituaties verkeerden, konden en kunnen u ook niet altijd evengoed begrijpen als uw maten dat kunnen. Na  lange periode van onzekerheid over uw situatie, uw gezondheid en uw veilige terugkeer, konden zij u weer in de armen sluiten. Het gezin, de familie die zo blij was om u weer terug te zien. En u, u die zo blij was hen weer terug te zien. Toch kan ik mij voorstellen dat u elkaar soms op latere momenten minder begreep. Ervaringen lopen uiteen. Ervaringen die in woorden veelal moeilijk te delen zijn, en zelden volledig begrepen kunnen worden. Daar is geen schuldige aan. Zonder het volledig te begrijpen, is er begrip en respect.

Niet alleen u bent een held. U als veteraan. Door uw inzet en uw inspanningen. Maar ook uw familie. Uw gezin. Zij die in uw afwezigheid doorgingen. In onzekerheid. Met heimwee naar u. En u gelukkig weer in de armen konden sluiten. En hiermee ook uw ervaringen in de armen sloten. Ervaringen die u de rest van uw leven met zich meedraagt.

Het doet mij daarom goed, indien dit mogelijk is, ook partners en kinderen hier vandaag te zien. U deelde toen en u deelt nu. Het is goed uw ervaringen te delen, al is dat soms moeilijk. Niet alleen met uw naasten en uw wapenbroeders, maar ook met de gemeenschap. Dit zeg ik ook tegen de jongere veteranen en zij die nog actief dienen.

Uw verhaal heeft waarde en moet gehoord worden. Het is de realiteit, niet alleen uw realiteit. Ik realiseer mij hoe groot het belang en betekenis is van het werk dat u verricht en verrichtte. Om het belang en de betekenis door te geven moeten uw ervaringen en verhalen gedeeld worden. Dus deelt u niet alleen hier, maar overal.

En ook met diegene die het pad dat u heeft doorlopen net opgegaan zijn. Zij die net starten met hun militaire carrière. Vorige week ontmoette ik een grote groep aspirant-adelborsten. Hard werkende mensen. Begeleid, klaargestoomd en weerbaarder gemaakt door hard werkende militairen. Zij weten wat deze aspiranten kunnen verwachten tijdens de opleidingen, oefeningen en beproevingen. Maar juist ook tijdens de vredesmissies en soortgelijke omstandigheden. Ervaring die gedeeld moet worden. Ik vind u mooie mensen.

Ik bedank de commissie voor haar inzet. Hotel Den Helder bedank ik voor de goede ontvangst. En u, u wens ik een hele goede en een hele mooie dag toe. Ik geef graag het woord aan schout-bij-nacht Bekkering

Advertenties

Reacties zijn gesloten.