Opgeven Lokale Veteranendag Den Helder kan digitaal tot 27 juli 23:59 uur.

Opgave voor de lokale veteranendag Den Helder is mogelijk tot 27 juli 23:59 uur. De uitnodigingsbrieven worden de 23ste juni verstuurd, maar u kunt zich al geruime tijd digitaal opgeven Rechts van dit bericht staat de klok welke aangeeft hoelang het nog duurt tot de Veteranendag op 25 aug 2023.

Waarom een sluitingsdatum voor inschrijving? Uw namen worden gecontroleerd met het Veteranen Instituut en de gemeente Den Helder, waarna de toegangskaarten worden verstuurd.

Veteranendag op 25 aug 2023

Op 25 aug vindt de Helderse veteranendag weer plaats voor inwoners Den Helder die gediend hebben bij alle defensie onderdelen Hier rechts van zie u hoeveel dagen dit nog duurt Geef u snel op! De uitnodigingskaart wordt ook verzonden maar u kunt uw zelf ook digitaal opgeven als u dat doet hoeft u de uitnodigingskaart niet terug de sturen. U ontvangt dan zo spoedig daarna de Toegangskaart

Opgave lokale Veteranendag Den Helder 2023

We zijn vanmiddag bij elkaar geweest en hebben een aantal zaken op de rails gezet.

De lokale veteranendag zal plaatsvinden op 25 augustus en is bedoeld voor veteranen woonachtig in Den Helder van alle krijgsmachtonderdelen. De uitnodiging wordt verstuurd als uw opgave klopt met de administratie van de Gemeente Den Helder en het Veteranen Instituut, want daar staat u geregistreerd als veteraan.
U kunt zich vanaf dit moment opgeven via onderstaande link:

Het comité “Lokale Veteranendag Den Helder”

Cor Falhaber zit sinds enige tijd het lokale veteranendag comité vóór.
De andere leden zijn: Nico van Delft, Kees Zwanenburg en  Dolf Salverda. Verder krijgen we alle medewerking vanuit de Gemeente en het Veteraneninstituut.

De digitale inschrijving begint binnenkort
De lokale veteranendag is bedoeld voor veteranen woonachtig in de gemeente Den Helder van alle krijgsmachtonderdelen. De uiteindelijke uitnodiging wordt verstuurd als uw opgave klopt met de administratie van de gemeente Den Helder en het Veteranen instituut, want daar staat u geregistreerd als veteraan.