Uiterste datum inschrijving

U kon zich tot en met 23 juli 2022 inschrijven

De inschrijving is gesloten. De deelnemers worden gecontroleerd en de uitnodigingen worden binnenkort verzonden

U krijgt geen bevestigingsmail maar wel dat uw inschrijving is verzonden.

De lokale veteranendag is bedoeld voor veteranen woonachtig in de gemeente Den Helder vaDee digitale inschrijving is gesloten alle krijgsmachtonderdelen. De uiteindelijke uitnodiging wordt verstuurd als uw opgave klopt met de administratie van de gemeente Den Helder en het Veteranen Instituut, want daar staat u geregistreerd als veteraan.

U kunt zich niet meer inschrijven

De digitale inschrijving is gesloten

De deelnemers worden gecontroleerd en de uitnodigingen worden binnenkort verzonden
De lokale veteranendag is bedoeld voor veteranen woonachtig in de gemeente Den Helder van alle krijgsmachtonderdelen. De uiteindelijke uitnodiging wordt verstuurd als uw opgave klopt met de administratie van de gemeente Den Helder en het Veteranen Instituut, want daar staat u geregistreerd als veteraan.

Voorzitter comité “Lokale Veteranendag Den Helder”

Cor Falhaber zit sinds enige tijd het lokale veteranendag comité vóór.
De andere leden zijn Nico van Delft, Kees Zwanenburg en  Dolf Salverda. Verder krijgen we alle medewerking vanuit de Gemeente en het Veteraneninstituut.

De digitale inschrijving is gesloten
De lokale veteranendag is bedoeld voor veteranen woonachtig in de gemeente Den Helder van alle krijgsmachtonderdelen. De uiteindelijke uitnodiging wordt verstuurd als uw opgave klopt met de administratie van de gemeente Den Helder en het Veteranen instituut, want daar staat u geregistreerd als veteraan.

Opgave Lokale veteranendag Den Helder 2022

U kunt zich vanaf nu al opgeven via onderstaande link.
Deze lokale veteranendag is bedoeld voor veteranen woonachtig in Den Helder van alle krijgsmachtonderdelen. De uitnodiging wordt verstuurd als uw opgave klopt met de administratie van de Gemeente Den Helder en het Veteranen instituut, want daar staat u geregistreerd als veteraan.
De inschrijving is gesloten

Veteranendag gepland op 19 aug 2022

We hebben meer nieuws  over de lokale veteranendag van dit jaar. Er is  overleg met allerlei mensen geweest en we kunnen u berichten dat we aan de gang zijn met het organiseren 19 augustus 2022 willen we deze  happening laten plaatsvinden. in Hotel Den Helder.  Zet het in uw agenda
Er moet nog heel wat geregeld worden maar er is nog tijd.
Binnenkort kunt u zich opgeven via deze site of als u dat niet wilt via een kaart die u ontvangt via de gemeente. Daarna ontvangt u een uitnodigingskaart die als toegangskaart zal dienen (deze moet u zeker bewaren om toegang te krijgen. Deze gegevens worden met het veteraneninstituut gecheckt

We zijn van plan om de inloop te laten plaatsvinden vanaf 14:00 uur.  Om 15:00 uur gaan de deuren dicht i.v.m enkele vaststaande  plichtplegingen. De bijeenkomst zal tot ongeveer 20:00 uur duren.

Wij hopen ook dat actieve veteranen aanwezig willen zijn.

Veteranendag 2022

Eerdaags verwachten we nieuws over de lokale veteranendag van dit jaar We zijn hierover druk in overleg met allerlei mensen en zullen u zo snel als mogelijk nader berichten.

Inloopmiddag Indische gemeenschap

Er is een inloopmiddag  t.b.v. de Indische gemeenschap in Den Helder.😀 Eenieder is echter welkom.
Deze wordt op 22 februari gehouden in de Draaikolk. Entree is 3,50. Inloop vanaf 13.30. Aanvang 14.00.

Gesprek met de nieuwe burgemeester

Hedenmorgen heeft het organiserend comité van de Helderse Veteranendag een gesprek gehad met onze nieuwe burgemeester.

Het was een prettig open gesprek. De burgemeester erkende ook het belang van het contact tussen veteranen en de veteranendag en dat het een blijvertje moet zijn.
Het houden van een groots evenement nog dit jaar, is toch nog wat te vroeg naar onze mening ,
Maar volgend jaar gaat het weer gebeuren!!!!!!!!!!!!

Voor dit jaar wordt wel aan iets anders gedacht, maar dat is nog in voorbereiding.
We houden u op de hoogte als we weer wat te melden hebben.

Wij hopen dat het u allen goed gaat.

Anjers bij monument voor twee engelse vliegers

HIER VIELEN VOOR ONZE
BEVRIJDING’

E.F.V. KIDD
H.C. STEVENSON
OFFICIEREN DER R.A.F.’

De tekst op het informatiebord luidt:

‘DEZE TWEE LINDEBOMEN WERDEN OP 18 JUNI 2004
GEPLANT DOOR WETHOUDER E.J. VOS-BRANDJES, J. DOP
EN J.C. HERMELER, OP VERZOEK VAN MRS. AUDRY BAKER,
IN MEMORIAM VAN HAAR ECHTGENOOT.

PILOT OFFICER HARROLD C. STEVENSON, NAVIGATOR
& PILOT OFFICER ERNEST F.V. KIDD
BEIDEN R.A.F. VLIEGERS

ZIJ ZIJN OP RESPECTIEVELIJK 22 EN 24 JARIGE LEEFTIJD MET HUN BEAUFIGHTER NEERGESTORT OP 18 JULI 1943.

THEY SHALL GROW NOT OLD,
AS THOSE ARE LEFT GROW OLD.
AGE SHALL NOT WEARY THEM,
NOR THE YEARS CONDEMN.
AT THE GOING DOWN OF THE SUN
AND IN THE MORNING
WE WILL REMEMBER THEM.’