Opgeven Lokale Veteranendag Den Helder kan digitaal tot 27 juli 23:59 uur.

Opgave voor de lokale veteranendag Den Helder is mogelijk tot 27 juli 23:59 uur. De uitnodigingsbrieven worden de 23ste juni verstuurd, maar u kunt zich al geruime tijd digitaal opgeven Rechts van dit bericht staat de klok welke aangeeft hoelang het nog duurt tot de Veteranendag op 25 aug 2023.

Waarom een sluitingsdatum voor inschrijving? Uw namen worden gecontroleerd met het Veteranen Instituut en de gemeente Den Helder, waarna de toegangskaarten worden verstuurd.

Veteranendag op 25 aug 2023

Op 25 aug vindt de Helderse veteranendag weer plaats voor inwoners Den Helder die gediend hebben bij alle defensie onderdelen Hier rechts van zie u hoeveel dagen dit nog duurt Geef u snel op! De uitnodigingskaart wordt ook verzonden maar u kunt uw zelf ook digitaal opgeven als u dat doet hoeft u de uitnodigingskaart niet terug de sturen. U ontvangt dan zo spoedig daarna de Toegangskaart